Anhui Guowang Eco Technology CO., Ltd.
Anhui Guowang Eco Technology CO., Ltd.
hydraulic compression machine
hydraulic plastic moulding machine
209a70abc3f3f05ccc05b238e53bdfa
_1682479196
_1682479201
_1682479205

液压机

液压机是压缩成型的主要设备。按框架结构分为框架结构和柱结构。专为复合材料轻质面板 (如各种蜂窝夹芯板) 、聚氨酯隔热板、防弹装甲面板、玻璃纤维增强塑料板、玻璃复合板、多层压机纤维增强聚酯板、板模复合材料为生产玻璃纤维毡热塑性塑料、塑料托盘等材料提供液压压塑机解决方案。

塑料托盘; 井盖; 漏炉排; 漏粪板; 栈路砖等

液压机规格


描述

YG32-630A

YG32-800

YG32-800A

YG32-1000

YG32-1250

YG32-1500

YG32-2000

额定压力

KN

6300

8000

8000

10000

12500

15000

20000

液体的最大压力

MPa

25

25

25

25

25

25

25

幻灯片的最大行程

mm

900

900

1000

1000

1200

1200

1200

缓冲压力

KN

2500

2500

3000

3000

4000

4000

5000

垫子的最大行程

mm

350

350

350

400

400

400

400

日光

mm

1500

1600

1800

1800

1800

1800

1800滑动速度

下降

毫米/秒

150-200

200-250

200-250

200-250

250-300

250-300

250-300

按压

毫米/秒

10-20

11-22

11-22

9-18

10-22

11-23

11-23

返回

毫米/秒

160

180

180

160

200

200

220桌子的大小

左-右

mm

2800

3000

3600

3000

3800

3500

3800

F-B

mm

1600

2000

2400

2000

2200

2200

2600


垫子的尺寸

左-右

mm

2010

2300

2910

2310

3060

2760

3210

F-B

mm

960

1410

1710

1410

1560

1560

2010

主电机功率

千瓦

45 22

2*45

2*45

2*45

3*45

4*45

5*45


液压机

塑料和纺织品回收再利用的好伙伴!
有问题吗?
取得联系

从国旺环保获得不同应用的塑料回收再利用设备。